top of page

NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      C                           G  

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

Am            G    F  

พระองค์ทรงรู้จักข้า

C                             G  

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

Am               G            F  

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            Dm      Em     G  

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      F            C          G  

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      F                               C  

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        Dm                   G          C  

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

-2
bottom of page