NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   G#        C#

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             G#      D#    G#

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  G#              C#

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  G#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                D#        G#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       C#              G#

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   Fm                  C#

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  D#

ให้พ้นความตาย

                    G#              C#

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   G#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                D#          G#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        G#             C#

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    G#     D#        G#

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      G#                 C#

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     G#

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        D#                G#

เป็นความชื่นชมยินดี

-1