top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  F#                  G#m  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        Fm     Bb         D#m  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     G#    C#

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               F#                         G#m  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   Fm       Bb   D#m  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      B          C#

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           F#                          C#

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        D#m            C#

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           B  

กับพระทัยของพระองค์

      G#m              C#

ในความอ่อนแอของข้า

       Bbm                    D#m  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       G#m                 B  

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       C#

อันแสนล้ำเลิศ

       F#                     C#

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       D#m                   C#

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      B  

กับองค์พระวิญญาณ

       G#m            C#

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       Bbm            D#m  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

G#m                     C#        F#

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: F# Bm  

                  F#                   G#m  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       Fm      Bb         D#m  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     G#                C#

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               F#                            G#m  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      Fm       Bb      D#m  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         B                    C#

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

-1
bottom of page