top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  G                    Am  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        F#m     B           Em  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     A      D  

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               G                           Am  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   F#m       B     Em  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      C          D  

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           G                            D  

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        Em            D  

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           C  

กับพระทัยของพระองค์

      Am              D  

ในความอ่อนแอของข้า

       Bm                    Em  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       Am                 C  

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       D  

อันแสนล้ำเลิศ

       G                       D  

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       Em                   D  

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      C  

กับองค์พระวิญญาณ

       Am            D  

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       Bm            Em  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

Am                     D          G  

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: G   Cm  

                  G                     Am  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       F#m      B           Em  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     A                  D  

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               G                              Am  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      F#m       B        Em  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         C                    D  

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

bottom of page