top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  G#                  Bbm  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        Gm     C           Fm  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     Bb    D#

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               G#                         Bbm  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   Gm       C     Fm  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      C#        D#

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           G#                          D#

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        Fm            D#

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           C#

กับพระทัยของพระองค์

      Bbm              D#

ในความอ่อนแอของข้า

       Cm                    Fm  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       Bbm                 C#

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       D#

อันแสนล้ำเลิศ

       G#                     D#

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       Fm                   D#

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      C#

กับองค์พระวิญญาณ

       Bbm            D#

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       Cm            Fm  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

Bbm                     D#        G#

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: G# C#m  

                  G#                   Bbm  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       Gm      C           Fm  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     Bb                D#

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               G#                            Bbm  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      Gm       C        Fm  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         C#                  D#

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

+1
bottom of page