top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            F  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           C                F     C         F  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              Bb             F  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              Bb           F  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       C                 F  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          C                 F     C          F  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+1
bottom of page