top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    C#                                          G#

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

F#                           G#            C#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

C#                                           G#

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

F#                          G#                   C#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   F#

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Fm                    Bbm  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       D#m   

ด้วยการอธิษฐาน

      G#                         C#   C#7

และการวิงวอนขอบพระคุณ

F#

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Fm                         Bbm  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    D#m                   F#        G#   C#

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+1
bottom of page