NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    D                                            A  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

G                             A              D  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

D                                             A  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

G                            A                     D  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   G  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        F#m                    Bm  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Em   

ด้วยการอธิษฐาน

      A                           D     D7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

G  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          F#m                         Bm  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Em                   G          A     D  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+2