top of page

NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

KEY

          G#                    C#    G#

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       G#               D#

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      G#                  C#        G#

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      G#     D#         G#

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


           G#                 C#          G#

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        G#                 D#

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

     G#                      C#          G#

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

       G#      D#        G#

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


                          C#                    G#

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท

                   C#                    G#

พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน

           C#                     G#

ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา

              Bbm   D#                 G#

ความรักนิรันดร์  พระคุณประเสริฐ


           G#                C#     G#

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

     G#                    D#

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       G#                  C#       G#

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    G#   D#      G#

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           G#              C#       G#

4. แม้..โลกดับสูญมลายหายไป

      G#                  D#

และดวงอาทิตย์อับแสง

      G#                  C#        G#

พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

       G#       D#      G#

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นของฉันนิรันดร์ 

+1
bottom of page