top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            G  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           D                G     D         G  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              C               G  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              C             G  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       D                 G  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          D                 G     D          G  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+3
bottom of page