top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            G#

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           D#              G#   D#       G#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              C#             G#

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              C#           G#

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       D#               G#

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          D#               G#   D#        G#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+4
bottom of page