top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            C#        G#           Bbm    G#

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

F#          G#       Fm       Bb

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

F#       G#               Fm           Bb

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

D#m     G#       F# G# C#

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+4
bottom of page