top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     G#          D#

1. ดุจความสว่าง

             Bbm          C#

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

G#             D#     C#

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     G#           D#        Bbm           C#

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

G#          D#            C#

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    G#

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   D#

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Fm                    C#

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            G#

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   D#

สมควรรับคำบูชา

                        Fm          C#

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    G#             D#             Bbm      C#

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

G#         D#     C#

ทรงพระสิริในสวรรค์

G#        D#            Bbm           C#

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

G#              D#           C#

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         D# Fm        C#

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      D#    Fm        C#

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

+4
bottom of page