top of page

NO.

319

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

KEY

       Am  

1. ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

   Dm  

ชูใจ ของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

  Am  

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

E                                              Am  

จงน้อมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

(ชูมือ ชูชีวิต ชูเสียง)

-5
bottom of page